White Raw Druzy Connector Pendant

White Raw Druzy Connector Pendant

$2.99Price

Measures about 1.5" x 1"